Barbara ( Kopalnia Doświadczalna Barbara) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara ( Kopalnia Doświadczalna Barbara)

2. Okres działania kopalni: 1920 – 1924, 1926 – nadal

3. Adres głównej siedziby: Mikołów, ul. Podleska 72

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1920

5. Obszar eksploatacji: Mikołów ( obecnie jako obszar badań)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński(1920-1924); wydzierżawiona Górnośląskiemu Związkowi Kopalń i Hut dla Stacji Ratownictwa Górniczego w Mikołowie jako kopalnia doświadczalna; Główny Instytut Górnictwa (GIG)

7. Stan obecny (2019): działa w ramach GIG

8. Produkcja: 1922 – 15 000 t.