Barbara (Maria) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara (Maria)

2. Okres działania kopalni: 1874 - 1882

3. Adres głównej siedziby: Psary

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874

5. Obszar eksploatacji: Psary

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1880 – 1 440 t. (maks.)