Barbara – Chorzów - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Barbara – Chorzów

2. Okres działania kopalni: 1970-1993

3. Adres głównej siedziby: Chorzów, ul. Wiejska 41

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1970 (rok połączenia kop. Barbara – Wyzwolenie i Barbara-Chorzów).

5. Obszar eksploatacji: Chorzów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Katowickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego

7. Stan obecny (2019): nie istnieje – zlikwidowana w 1995 r.

8. Produkcja:

a. 1970: 1 976 050 t.

b. 1979: 1 717 040 t.