Baśka II - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Baśka II

2. Okres działania kopalni: 1929-1936

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1929 -1935

5. Obszar eksploatacji: Gołonóg -pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Flora

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: F. Skibiński, J.Morkis, S.Szewczyk, G.Sajdak; Florian Michalski i spółka (dzierżawcy) ; syndyk masy upadłościowej

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1934 – 9 907 t.