Baśka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Baśka

2. Okres działania kopalni: 1925-1928

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1925

5. Obszar eksploatacji: Gołonóg -pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Flora

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: K.Madziara (dzierżawca)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1927 – 6 462 t.