Błogosławieństwo Boże - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Błogosławieństwo Boże (Gottessegen do 1922)

2. Okres działania kopalni: 1803-1938

3. Adres głównej siedziby: Wirek (Ruda Śląska)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1802

5. Obszar eksploatacji: Wirek – pola: Aline, Anhang, Bogod, Gottes Gnaden, Handl Saara, Jennywunsch, Neue Reinerz, Souvenir

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Eufemia von Renard i spadkobiercy; Rheinbabenowie; Ignacy Eisenecker; The Henckel von Donnersmarck-Beuthen Estates Limited; Wirek Kopalnie SA

7. Stan obecny (2019): Nie istnieje – szyb Andrzej unieruchomiono w 1926, szyb Artur w 1931, a szyb Lech włączony został do kop. Wanda – Lech w 1938.

8. Produkcja:

a. 1873: 283 000 t.

b. 1913: 1 107 135 t.