Augustensfreude - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Augustensfreude

2. Okres działania kopalni: 1839-1884; 1892

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Górne

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Górne

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książę pszczyński

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1873: 21 921 t.