August - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: August

2. Okres działania kopalni: 1876-1882

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1876

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ludwik Grabiański

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 332 t. (maks.)