Arthur - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Arthur

2. Okres działania kopalni: 1841 - 1885

3. Adres głównej siedziby: Dąb (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839

5. Obszar eksploatacji: Dąb (Katowice)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: John Baildon, klasztor Bożogrobców w Miechowie; Samuel Reichmann, Löbel Perl i Salomon Silbermann; Franciszek Winckler

7. Stan obecny (2019): nie istnieje - od 1885 włączona do kop. Ferdinand

8. Produkcja: b.d.