Antoni (Nordmann) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Antoni (Nordmann)

2. Okres działania kopalni: 1874 -1926

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maciej Stochelski, Zendel Żmigrod; dzierżawcy: hr.Łubieński, hr.Ostrowski, Schön i Lamprecht; Spółka Akcyjna Przemysłu Górniczego Łagisza

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:

a. 1900: 47 113 t.

b. 1908: 115 826 t. (maks.)

c. 1913: 97 288 t.