Anna - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Anna

2. Okres działania kopalni: 1842 - 2004

3. Adres głównej siedziby: Pszów, ks. Pawła Skwary 25 ( KWK Anna – SRK SA)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1840/ 1842

5. Obszar eksploatacji: Pszów; pola Anna i Albin

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Ferdynand Fritze z Rybnika, bracia Doms z Raciborza; Rybnickie Gwarectwo Węglowe; koncern Hermann Göring (1939-1945), Rybnickie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego, Polska Grupa Górnicza

7. Stan obecny (2019): w 2004 KWK Anna została połączona z KWK Rydułtowy jako Rydułtowy-Anna. W 2011 został zamknięty Ruch Anna ( kopalnię przejęła SRK SA)

8. Produkcja:

a. 1873: 20 713 t.

b. 1913: 555 022 t.

c. 1938: 1 281 443 t.

d. 1970: 2 241 600 t.

e. 1979: 2 863 328 t.

f. 1990: 1 747 158 t.

g. 2000: 1 787 116 t.