Anna - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Anna

2. Okres działania kopalni: 1896-1900

3. Adres głównej siedziby: Rokitno Szlacheckie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1896

5. Obszar eksploatacji: Rokitno Szlacheckie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy:Landau i Eiger oraz spadkobiercy

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1899 – 574 t.