Andrzej II (Strzyżowice) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej II (Strzyżowice)

2. Okres działania kopalni: 1883-1922

3. Adres głównej siedziby: Strzyżowice (Psary)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1883

5. Obszar eksploatacji: Strzyżowice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1913 - 41 729 t.