Andrzej III - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej III

2. Okres działania kopalni: 1906-1918, 1929-1930

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1906

5. Obszar eksploatacji: Łagisza- pola Towarzystwa Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich; Józef Wrzosek (dzierżawca); Kopalnia Węgla Kamiennego Andrzej III ( udziałowcy: Stanisław Olszewski, Salomon Łaznowski, Salomon Żmigrod)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: a. 1912: 57 446 t. (maks.) b. 1913: 44 136 t.