Andrzej (Graf Andreas) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej (Graf Andreas)

2. Okres działania kopalni: 1863-1892

3. Adres głównej siedziby: Dębowa Góra (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1863

5. Obszar eksploatacji: Dębowa Góra

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gewerkschaft Graf Renard

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1889 -14 000 t.