Andrzej (Andrzej I) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andrzej (Andrzej I)

2. Okres działania kopalni: 1806-1846, 1900-1908

3. Adres głównej siedziby: Dańdówka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1806

5. Obszar eksploatacji:Dańdówka

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich; Józef Wrzosek (dzierżawca)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1904 -24 271 t.