Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Andaluzja (Andalusien; KWK Andaluzja Spółka z o.o.)

2. Okres działania kopalni: 1911 - 1999

3. Adres głównej siedziby: Piekary Śląskie, ul. Jana Brzechwy 13 (Była Kopalnia Andaluzja)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1903/1911

5. Obszar eksploatacji: Brzozowice – Kamień ( Piekary Śląskie)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Gwidon Henckel von Donnersmarck, Schlesische A.G. für Bergbau und Zinkhüttenbetrieb, spółka Śląskie Kopalnie i Cynkownie w Katowicach, Bytomskie Zjednoczenie Przemysłu Węglowego; Bytomska Spółka Węglowa SA

7. Stan obecny (2019): zlikwidowana w 1999

8. Produkcja:

a. 1913: 30 039 t.

b. 1938: 495 505 t.

c. 1970: 2 526 190 t.

d. 1979: 4 346 990 t.

e. 1985: 4 000 000 t.

f. 2003 -2007 : 3 200 000 t. (średnie wydobycie roczne)