Ameryka - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Ameryka

2. Okres działania kopalni: 1909 - 1915

3. Adres głównej siedziby: Gołonóg (Dąbrowa Górnicza)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1909

5. Obszar eksploatacji:na nadaniach dzierżawionych od Towarzystwa Flora

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Spółka: F.Błeszyński, Kwiecień i W.Lesiecki

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1913 – 2 219 t.