Amalie - kopalnie węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Amalie

2. Okres działania kopalni: 1801, 1805-1806, 1857- 1876

3. Adres głównej siedziby: Zabrze

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1801

5. Obszar eksploatacji: Zabrze

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Hofrichter, Jerzy Karol (landgraf heski), Maksymilian Józef ( król bawarski); Karol Łazarz Henckel von Donnersmarck, Gwidon Henckel von Donnersmarck, Donnersmarckhütte - Spółka Akcyjna, spółka Oberhütten

7. Stan obecny (2019):nie istnieje - od 1876 część kop. Concordia

8. Produkcja: 1873: 15 500 t.