Alwina I - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alwina I

2. Okres działania kopalni: 1900 - 1926

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1900.

5. Obszar eksploatacji: Niwka - pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Walery Szyszkin, J.Rydzewski, St.Krodkiewski (dzierżawcy)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: a. 1900: 4 480 t. b. 1913: 593 t. c. 1923: 38 558 (maks.)