Alwina II - kopalnie węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alwina II

2. Okres działania kopalni: 1915-1925

3. Adres głównej siedziby: Niwka (Sosnowiec)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1915

5. Obszar eksploatacji: Niwka- pole górnicze dzierżawione od Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich, J.Czapelski (dzierżawca)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1922: 19 060 t.