Alwina (Alwine) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alwina (Alwine)

2. Okres działania kopalni: 1831-1835; 1923-1924

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek von Tiele- Winckler; Georg von Giesches Erben; spółka Giesche; Mokrowska Spółka Górnicza w Mikołowie

7. Stan obecny (2019): nie istnieje 8. Produkcja: a. 1832: 1700 t. b. 1923: 9404 t. (maks.)