Alma - kopalnie węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alma

2. Okres działania kopalni: 1857 - 1927

3. Adres głównej siedziby: Mokre (Mikołów)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1857

5. Obszar eksploatacji: Mokre

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Erm, Waleska von Tiele-Winckler; Oberschlesische A.G. für Kohlenbergbau; Gräflich Schaffgotsch’schen Werke; Spółka „Godula”

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1927 - 1353 t.