Alfa - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni:Alfa

2. Okres działania kopalni: 1935

3. Adres głównej siedziby:Rokitno Szlacheckie

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1935

5. Obszar eksploatacji: Rokitno Szlacheckie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Zakłady Górniczo- Hutnicze w Łazach

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja:1935 - 798 t.