Alexandre (Alexander) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alexandre (Alexander)

2. Okres działania kopalni: 1853- 1877

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1841/1853

5. Obszar eksploatacji:

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Luiza Sułkowska, Hubert von Tiele-Winckler; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1877 - 4051 t.