Aleksandra - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksandra

2. Okres działania kopalni: 1918-1922

3. Adres głównej siedziby: Wojkowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1918

5. Obszar eksploatacji: pola górnicze dzierżawione od Towarzystwa Saturn

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Stanisław Knothe, Józef Przedpełski (dzierżawcy)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1921 - 44 727 t. (maks)