Aleksander (Andrzej) - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Aleksander (Andrzej)

2. Okres działania kopalni: 1874- 1886

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1874

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Maciej Stochelski, Zendel Żmigrod

7. Stan obecny (2019):nie istnieje

8. Produkcja: 300-400 ton rocznie