Aleksander (Alexander) kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Alexander

a. Aleksander ( od 1921) b. Zjednoczona Kopalnia Aleksander ( od 1925 r., kiedy przejęła kopalnie: Szczęść Boże, Szczęście Henryka (1779) c. Aleksander - Książątko-Brada (od 1933, kiedy wchłonęła kop. Brada, która z kolei w 1925 przejęła kop. Książątko) d. Aleksander- Książątko- Bolesław Śmiały (od 1937) e. Vereinigte Alexandergrube (1939- 1945)

2. Okres działania kopalni: 1921 - 1945

3. Adres głównej siedziby: Łaziska Średnie ( Łaziska Górne)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1921

5. Obszar eksploatacji: Łaziska Średnie

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: książęta pszczyńscy

7. Stan obecny: pod ta nazwą nie istnieje - od 1945 funkcjonuje jako kop. Bolesław Śmiały

8. Produkcja: 1938 - 419 519 t.