Albert - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Albert

2. Okres działania kopalni: 1842 – 1843

3. Adres głównej siedziby: Brynów (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1839/1842

5. Obszar eksploatacji: Brynów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Albert von Sallawa, Franciszek von Tiele- Winckler

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: b.d.