Agnessegen - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO


1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnessegen

2. Okres działania kopalni: 1845

3. Adres głównej siedziby: Chełm (Mysłowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1843/1845

5. Obszar eksploatacji: Chełm

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: skarb państwa, Fryderyk Müller, Emanuel Holleck, Moryc Freund; Franciszek von Tiele- Winckler; Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach

7. Stan obecny (2019): nie istnieje - przejęcie (1928) przez Górnośląskie Towarzystwo Akcyjne dla Gruntów i Kopalń w Mysłowicach, które nie podjęło eksploatacji

8. Produkcja: 1845 - 800 t