Agnes Amanda - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agnes Amanda

2. Okres działania kopalni: 1841 -1883

3. Adres głównej siedziby: Katowice - Janów

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1837-1838/ 1841

5. Obszar eksploatacji: Katowice - Janów

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Józef Heintze; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): nie istnieje ( od 1883 włączona do kop. Giesche)

8. Produkcja: 1847 - 18 500 t. (maks.)