Agathe - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Agathe

2. Okres działania kopalni: 1867-1896

3. Adres głównej siedziby: Mysłowice

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1831/1867

5. Obszar eksploatacji: Mysłowice (podział na: Agathe Ostfeld i Agathe Westfeld)

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Antoni Kołodziejski i Aleksander Mieroszewski; Maria Wincklerowa, Hubert von Tiele – Winckler; Kattowitzer A.G.für Bergbau und Eisenhüttenbetrieb – Agathe-Ostfeld; Agathe Westfeld włączona do kop. Reserve

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1873 – 19 000 t.