Adler - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Adler

2. Okres działania kopalni: 1873 -1878, 1932- 1934

3. Adres głównej siedziby: Zawiść (Tychy)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1866/1873

5. Obszar eksploatacji: Zawiść

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: M.Adler z Żor (1.okres); Wincenty Ligendza z Brzezinki, Natan Grünspan z Krakowa (2.okres)

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1933 - 8197 t. (maks.)