Adela - kopalnia węgla brunatnego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Adela

2. Okres działania kopalni: 1922-1924

3. Adres głównej siedziby: Nierada (Włodowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji:1922

5. Obszar eksploatacji: Nierada

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Włodzimierz Modzelewski z Pochulanki, Nieradzkie Towarzystwo Przemysłowo-Górnicze

7. Stan obecny (2019):nie istnieje

8. Produkcja:1923 – 17 606 t.