Adela- kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Adela

2. Okres działania kopalni: 1917-1924

3. Adres głównej siedziby: Łagisza (Będzin)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1917

5. Obszar eksploatacji: Łagisza

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Spółka Akcyjna Przemysłu Górniczego „Łagisza”; dzierżawcy: Józef Chełmicki, Salomon Łaznowski i spółka

7. Stan obecny (2019): nie istnieje

8. Produkcja: 1919- 5050 t. (maks.)