Abendroth - kopalnia węgla kamiennego

Z IBR wiki


ENCYKLOPEDIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Nazwa (nazwy) kopalni: Abendroth

2. Okres działania kopalni: 1872 - 1883

3. Adres głównej siedziby: Szopienice (Katowice)

4. Data nadania pola/rozpoczęcia eksploatacji: 1844/1872

5. Obszar eksploatacji: Szopienice

6. Właściciel (-e)/ udziałowcy: Franciszek Winckler; Georg von Giesches Erben

7. Stan obecny (2019): nie istnieje - od 1883 włączona do kop. Giesche

8. Produkcja: 1873 – 2 700 t.