You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <logevents lecontinue="20200127174031|824" />
 </query-continue>
 <query>
  <logevents>
   <item logid="834" ns="6" title="Plik:Muzyka8.png" pageid="1377" img_sha1="9t71rinl4658j5ri4zrsf0j468tz2pn" img_timestamp="2020-01-27T18:01:55Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:01:55Z" comment="The Rocky Horror show R. O’Briena. Scena zbiorowa. Reż. M. Kochańczyk, scen. P. Dobrzycki, kost. Z. deInes, praprem. 12 VI 1999 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie.Fot. T. Zakrzewski. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
   <item logid="833" ns="6" title="Plik:Muzyka7.png" pageid="1376" img_sha1="k5wnd5el35dsunnyc3ih41pnbb0t0km" img_timestamp="2020-01-27T18:01:16Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:01:16Z" comment="Evita A. I. Webbera. Scena zbiorowa. Inscen. i reż. Kochańczyk, scen. P. Dobrzycki, kost. D. Morawetz, prem.. 11 XII 1994 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie.Fot. A. A. Jonn. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
   <item logid="832" ns="6" title="Plik:Muzyka6.png" pageid="1375" img_sha1="mix0fgbvld5zsdqgkw0pf1hfvw01x89" img_timestamp="2020-01-27T18:00:46Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:00:46Z" comment="Skrzypek na dachu J. Bock, S. Harnik. Scena zbiorowa. Reż. M. Kochańczyk, scen. B. Ptak, prem. 28 XI 1993 r. Fot. A. Jonn. Teatr Rozrywski w Chorzowie. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
   <item logid="831" ns="6" title="Plik:Muzyka5.jpg" pageid="1374" img_sha1="q0aov4l1ruxptb5keegzietllc6anm4" img_timestamp="2020-01-27T18:00:22Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:00:22Z" comment="Tosca G. Pucciniego. Reż. T. Bradecki, scen. J. Janicka, prem. 20 X 2012 r. Opera Śląska w Bytomiu. Fot. K. Fatyga. (Z archiw. Opery Śląskiej)." />
   <item logid="830" ns="6" title="Plik:Muzyka4.jpg" pageid="1373" img_sha1="0mjsvpkshenj0st6qjhfx6iqp7mtvqg" img_timestamp="2020-01-27T17:59:51Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:59:51Z" comment="Don Carlos G. Verdiego. Reż. i scen. W. Zawodziński, prem. 22 V 2011 r. Opera Śląska w Bytomiu. Fot. T. Zakrzewski. (Z archiw. Opery Śląskiej)." />
   <item logid="829" ns="6" title="Plik:Muzyka3.jpg" pageid="1372" img_sha1="aymy4g1z0ofnsw07da3di3axneg332l" img_timestamp="2020-01-27T17:59:29Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:59:29Z" comment="Nabucco G. Verdiego. Reż. L. Adamik, scen. J. Bernaś, prem. 18 V 2007 r. Opera Śląska w Bytomiu. Fot. T. Zakrzewski. (Z archiw. Opery Śląskiej)." />
   <item logid="828" ns="6" title="Plik:Muzyka2.jpg" pageid="1371" img_sha1="6cnmzdohp3xzgyoxdhwz7654xsy63oq" img_timestamp="2020-01-27T17:59:00Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:59:00Z" comment="Borys Godunow M. Musorgskiego. Reż. W. Ochman, scen. A. Rzepka, prem. 5 IV 2004 r. Opera Śląska w Bytomiu. Fot. T. Zakrzewski. (Z archiw. Opery Śląskiej)." />
   <item logid="827" ns="6" title="Plik:Muzyka1.jpg" pageid="1370" img_sha1="jqi1g46jamvnm0j16zw05e93n2ztyze" img_timestamp="2020-01-27T17:58:34Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:58:34Z" comment="Straszny dwór S. Moniuszki. Reż. A. Dobosz, scen. J. Chęciński, prem. 15 VI 1946 r. Opera Katowicka w Bytomiu.(Z archiw. Opery Śląskiej)." />
   <item logid="826" ns="6" title="Plik:Amator9.jpg" pageid="1369" img_sha1="5k5zqn4vyal48cfaa4qr04cpihvh4y5" img_timestamp="2020-01-27T17:41:37Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:41:37Z" comment="Chrzciny wg scenariusza Małgorzaty Żołneczko, w wykonaniu Zespołu „Ściernianeczki” Bieruńskiego Ośrodek Kultury w Bieruniu. (Z archiw. zespołu)." />
   <item logid="825" ns="6" title="Plik:Amator8.jpg" pageid="1368" img_sha1="f11sbqq1pnq64wrqcuh4lu0kmyqy52w" img_timestamp="2020-01-27T17:41:02Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T17:41:02Z" comment="Wesele na Górnym Śląsku S. Ligonia, w reż. Anny Kine, prem. 11 XI 1999 r., w wykonaniu Grupy Teatralnej Związku Górnośląskiego Koło Suszec. (Z archiw. Teatru w Suszcu)." />
  </logevents>
 </query>
</api>