You are looking at the HTML representation of the XML format.
HTML is good for debugging, but is unsuitable for application use.
Specify the format parameter to change the output format.
To see the non HTML representation of the XML format, set format=xml.
See the complete documentation, or API help for more information.
<?xml version="1.0"?>
<api>
 <query-continue>
  <logevents lecontinue="20200127180022|831" />
 </query-continue>
 <query>
  <logevents>
   <item logid="841" ns="6" title="Plik:Zastawa stołowa Giesche z II poł. lat 20 XX wieku. P. Chmielewska. Giesche Fabryka Porcelany 1923 -1945, Katowice 2011.jpg" pageid="1396" img_sha1="fuvj8qllw1qmn9d3jmdweyerod3uiei" img_timestamp="2020-05-07T10:33:08Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-05-07T10:33:08Z" comment="Zastawa stołowa Giesche z II poł. lat 20 XX wieku. P. Chmielewska. Giesche Fabryka Porcelany 1923 -1945, Katowice 2011" />
   <item logid="840" ns="6" title="Plik:Nasz Wyraz. Miesięcznik Literacko-Artystyczny. nr 3, rok V, Marzec 1938, Kraków, s. 4.png" pageid="1395" img_sha1="187qbb36943kifptts6x0ixbmoajymv" img_timestamp="2020-05-07T10:29:33Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-05-07T10:29:33Z" comment="Nasz Wyraz. Miesięcznik Literacko-Artystyczny. nr 3, rok V, Marzec 1938" />
   <item logid="839" ns="6" title="Plik:Fabryka porcelany przełomie lat 20 i 30 XX wieku. P.Chmielewska.Giesche Fabryka Porcelany 1923-1945, Katowice 2011.jpg" pageid="1394" img_sha1="d9fppjohb8xc2tlni7xpps4xfk9zbp2" img_timestamp="2020-05-07T10:20:11Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-05-07T10:20:11Z" comment="Fabryka porcelany przełomie lat 20 i 30 XX wieku. P.Chmielewska.Giesche Fabryka Porcelany 1923-1945, Katowice 2011" />
   <item logid="838" ns="6" title="Plik:TOM 2.pdf" pageid="1391" img_sha1="ijgrq04ca6kf9uybd1k6n89edaihhqg" img_timestamp="2020-04-14T06:17:09Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-04-14T06:17:09Z" comment="Encyklopedia Województwa Śląskiego Tom 2 (2015) wersja pdf" />
   <item logid="837" ns="6" title="Plik:Dziennik Górnośląski.jpg" pageid="1388" img_sha1="jfdk899lz4dq6504egy6uz4oxd9gegx" img_timestamp="2020-03-31T07:20:55Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-03-31T07:20:55Z" comment="&quot;Dziennik Górnośląski&quot; 1849, nr 66 z dn. 24 stycznia 1849 r." />
   <item logid="836" ns="6" title="Plik:Kartusz herbowy.jpg" pageid="1381" img_sha1="7r04s8x04z6rvtbjkbcvxujrqhk0j0m" img_timestamp="2020-03-02T16:50:50Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-03-02T16:50:50Z" comment="Kartusz herbowy nad wejściem do dworku Celestów w Iłownicy, zbiory autora." />
   <item logid="835" ns="6" title="Plik:Fragment mapy księstwa.jpg" pageid="1380" img_sha1="go8s8slytpvktrnjp4stsjrjbqgj7ls" img_timestamp="2020-03-02T16:48:08Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-03-02T16:48:08Z" comment="Fragment mapy Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego z roku 1564 z zaznaczonymi też miejscowościami w granicach Księstwa cieszyńskiego, w tym także Iłownicą i Rudzicą, zbiory autora." />
   <item logid="834" ns="6" title="Plik:Muzyka8.png" pageid="1377" img_sha1="9t71rinl4658j5ri4zrsf0j468tz2pn" img_timestamp="2020-01-27T18:01:55Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:01:55Z" comment="The Rocky Horror show R. O’Briena. Scena zbiorowa. Reż. M. Kochańczyk, scen. P. Dobrzycki, kost. Z. deInes, praprem. 12 VI 1999 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie.Fot. T. Zakrzewski. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
   <item logid="833" ns="6" title="Plik:Muzyka7.png" pageid="1376" img_sha1="k5wnd5el35dsunnyc3ih41pnbb0t0km" img_timestamp="2020-01-27T18:01:16Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:01:16Z" comment="Evita A. I. Webbera. Scena zbiorowa. Inscen. i reż. Kochańczyk, scen. P. Dobrzycki, kost. D. Morawetz, prem.. 11 XII 1994 r. Teatr Rozrywki w Chorzowie.Fot. A. A. Jonn. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
   <item logid="832" ns="6" title="Plik:Muzyka6.png" pageid="1375" img_sha1="mix0fgbvld5zsdqgkw0pf1hfvw01x89" img_timestamp="2020-01-27T18:00:46Z" type="upload" action="upload" user="Praktykant" timestamp="2020-01-27T18:00:46Z" comment="Skrzypek na dachu J. Bock, S. Harnik. Scena zbiorowa. Reż. M. Kochańczyk, scen. B. Ptak, prem. 28 XI 1993 r. Fot. A. Jonn. Teatr Rozrywski w Chorzowie. (Ze zbiorów A. Linerta)." />
  </logevents>
 </query>
</api>